Obsah

principy řešení

 • návrat historické cesty v pěší podobě
 • scelení veřejných prostor v centru Dolního Krnska
 • obnovení pohledů na všechny oblouky viaduktu a jejich nasvícení
 • zapojení Strenického potoka do prostoru – úprava přístupnosti břehů
 • zpomalení dopravy průjezdné směrem ke škole a obecnímu úřadu
 • doplnění nástupních/výstupních míst pro autobus a zastávek
 • doplnění chodníků a přechodů pro bezpečný pěší pohyb
 • ponechání multifunkčního využití volných prostor u viaduktu
 • vysazení vhodné zeleně v místě a zaclonění dopravy
 • zakrytí pohledu na přečerpávací stanici a trafostanici
 • instalace prvků pro aktivní trávení volného času např. workout prvky
 • doplnění drobných prvků mobiliáře pro obyvatele 

 

 

Tvoříme místa, kde se lépe žije

Naše architektura vychází z potřeb obyvatel. Jste to vy, kdo ji používají, chodí po ní, dívají se na ní, uvědomují si jí.  Vytváříme pro obce takové projekty, které obyvatelé ocení a jsou pro ně přínosem.

Naše architektura i urbanismus je určována historií, přítomností a budoucností řešeného prostoru. Pracujeme s potenciálem místa – víme, že každá obec je v něčem jedinečná.

 

Spojujeme

Jsme transparentní, otevření diskuzi a hledání ideálního řešení. Díváme se na věc z různých úhlů. Nebojíme se naslouchat, chápeme výsledné řešení jako dohodu mezi všemi zúčastněnými stranami.

 

Náš tým:

Ivo Pavlík

Jsem :-)

Lucie Kadrmanová

Překážky neexistují, jsou to podněty, kterými se pořád učíme a poznáváme.

Vratislav Ansorge

Rád pomáhám dobrým nápadům k realizaci.

Anita Prokešová

Jsem ráda, když s Vámi mohu řešit Vaše přání a problémy.

Vojtěch Luxemburk

Kdybych měl tolik vlasů, co lásky k architektuře.

Pavla Sommerschuh

Kudrnatá energie z Moravy, co věci ráda promýšlí.

Jiří Rákosník

Architekturou pomáhám tvořit nové příběhy každému místu.

Anna Neužilová

Dělá mi radost vědomí, že moje práce má smysl.

Kristýna Kundrátová

Baví mě nacházet a dotvářet hodnotu každého místa. Mám ráda autenticitu a originalitu.

Petra Krejčí

Ráda oživuji veřejný prostor a hledám nové využití zapadlých míst

Ozvěte se nám

Rádi s Vámi budeme spolupracovat.

kontakt

Zdroje obrázků:

Jsme architekti, urbanisté a stratégové

On-line verze:

http://cityupgrade.localghost.cz

City Upgrade