Obsah

test 1

100%


Alt

Test description

Alt

Test description

Alt

Test description

Text

Alt

Test description

100%


Text

Text

Poznámka
Alt

Test description

Text

První osídlení lokality se díky výhodné poloze a příznivým přírodním podmínkám utvářelo již v pravěku. V době poledové zde vznikala první zemědělská sídliště. Později, v sedmém století, se lokalita stala součástí Sámovy říše. Poprvé se místní název Schatowa objevuje v písemných pramenech kolem roku 1190. První zmínka o obci jako takové se váže k roku 1201. Obec měla obranný charakter díky svému tvaru a poloze. Jednalo se o pevnostní jednotku ve tvaru čtyřhranu se třemi branami: horní, dolní a retzskou. Tyto brány zanikly až roku 1870. Po rozsáhlém požáru bylo městečko tehdejším markrabětem moravským Karlem, budoucím králem Karlem IV. roku 1338 darováno městu Znojmu. Šatov pak byl vyňat ze vší pravomoci markraběcích úředníků a osvobozen od všech daní.

Zdroje obrázků:

Všechny komponenty s obrázky

On-line verze:

http://cityupgrade.localghost.cz

City Upgrade