Projekt komunitního domu seniorů nás provází již několik let. V architektonické soutěži na řešení celého historického dvora v Holasovicích jsme získali 1. místo. Komunitní dům seniorů jsme navrhli jako vestavbu do stávající stodoly. Stodola však byla zbourána, a tak jsme vymysleli nový návrh novostavby, která však respektuje hmotu původní stodoly. Následovala tvorba projektové dokumentace. Na začátku roku 2020 byla zahájena výstavba.

Idea: kontakt mezi starým a novým, starými a mladými

Dvůr je dle našeho názoru nejdůležitějším prostorem obce. V místě vnímáme nejen historickou a urbanistickou hodnotu, ale také možnosti propojení, které dvůr poskytuje. Tato spojení jsou hlavním tématem projektu. Neopomíjíme ani průhledy a návrat původních prvků nádvoří.

Komunitní bydlení pro seniory má za cíl zpříjemnit a usnadnit seniorům život. Senioři by neměli žít osamoceně, proto je v domě navrženo několik vhodných míst k setkávání. Každý senior má své soukromí ve svém bytě, případně na zahrádce nebo balkonu. Senioři se mohou potkávat téměř všude mimo pobyt ve svém bytu. Již při příchodu do domu je vidět na společný dvorek, který je obklopen společenskými místnostmi. V domě je navrženo celkem 14 bytů.

Výrazným prvkem domu je dřevěná laťová fasáda, která zcelí hmotu objektu, stíní a zároveň propouští světlo.

 

 

 

Realizace:

2021

Lokace:

Holasovice

Investor:

Obec Holasovice

Náplň práce:

Nyní řešíme
Projektová dokumentace
Realizace
Studie

Obsah

Zdroje obrázků:

Holasovice – komunitní dům seniorů

On-line verze:

http://cityupgrade.localghost.cz

City Upgrade